LEGITYMACJE SZKOLNE Z NUMEREM PESEL

Uczniowie, którzy nie mają jeszcze wpisanego numeru PESEL na legitymacji szkolnej zobowiązani są dostarczyć ją do sekretariatu szkoły.

UWAGA: Jeśli na legitymacji nie ma wpisanego nr PESEL, a przy nim okrągłej pieczęci szkoły – legitymacja jest nieważna!

legitymacja


ZSP Nowe © 2021
Skip to content