Lekcje w Urzędzie

Jedną z instytucji systematycznie współpracujących z naszą  szkołą jest Urząd Gminy w Nowem. W październiku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcjach wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonych przez pracowników urzędu w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Lorkowski przedstawił organizację administracji publicznej oraz kompetencje instytucji zajmujących się poszczególnymi sprawami urzędowymi. Kierownik Referatu Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Pan Grzegorz Matusiak w niezwykle ciekawy i profesjonalny sposób wyjaśnił i scharakteryzował pojęcia informacja publiczna oraz Biuletyn Informacji Publicznej. Wymienił prawa obywatela wobec urzędu, doradził, jak skutecznie załatwić sprawę w urzędzie i jak odwołać się od jego decyzji. Przedstawił też wzory urzędowych wniosków. Dzięki informatykowi Panu Markowi Tomczakowi poznaliśmy sekrety e-urzędu i załatwiania spraw poprzez ePUAP.

Uczniowie klas I Technikum, Ic ZSZ, Id ZSZ oraz nauczyciel wos Małgorzata Rycka serdecznie dziękują prowadzącym zajęcia oraz Burmistrzowi Nowego za życzliwe przyjęcie i zdobytą wiedzę.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content