zagadnienia

Tematy na egzamin ustny z j. polskiego – klasa III LOdD, semestr V.

 1. Wykorzystując utwory Jana Kasprowicza, scharakteryzuj jego poezję.
 2. Omów świat przedstawiony w powieści Władysława Reymonta „Chłopi”, określ jej problematykę.
 3. Scharakteryzuj gromadę chłopską – bohatera zbiorowego powieści Władysława Reymonta pt. „Chłopi”.
 4. Scharakteryzuj postać Tomasza Judyma – bohatera powieści Stefana Żeromskiego   pt. „Ludzie bezdomni”.
 5. Scharakteryzuj młodopolską poezję Leopolda Staffa.
 6. Omów problem kolonizacji przedstawiony w utworze Jsepha Conrada pt. „Jądro ciemności”.
 7. Omów podłoże XX – lecia międzywojennego.
 8. Przedstaw osiągnięcia filozofii i nauki okresu międzywojennego.
 9. Wymień grupy poetyckie okresu międzywojennego, wskaż ich przedstawicieli i omów programy.
 10. Poezja skamandrytów na podstawie twórczości Juliana Tuwima.
 11. Scharakteryzuj postać Cezarego Baryki, bohatera powieści S. Żeromskiego pt. „ Przedwiośnie”.
 12. Omów obraz polskiego społeczeństwa ukazany w powieści S. Żeromskiego pt. „ Przedwiośnie”.
 13. Oceń postępowanie Zenona Ziembiewicza – bohatera powieści Zofii Nałkowskiej „ Granica”.
 14. Przedstaw polskie społeczeństwo z czasów międzywojennych na podstawie powieści Zofii Nałkowskiej pt. „Granica”.
 15. Na podstawie tekstów Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia scharakteryzuj poezję Awangardy krakowskiej.

 

Tematy na egzamin ustny z j. polskiego – klasa II LOdD, semestr III.

 1. Omów podłoże oświecenia.
 2. Wyjaśnij, na czym polega dydaktyczny charakter bajek Ignacego Krasickiego.
 3. Wykorzystując znajomość satyry Ignacego Krasickiego „Żona modna”, wyjaśnij, jakie postawy piętnuje „książę poetów”.
 4. Udowodnij, że „Monachomachia” Ignacego Krasickiego krytykuję XVIII – wieczne duchowieństwo.
 5. Omów podłoże romantyzmu.
 6. Wykaż, że ballada Adama Mickiewicza „Romantyczność” ma charakter programowy dla polskiego romantyzmu.
 7. Na podstawie IV cz. „:Dziadów” Adama Mickiewicza przedstaw wizerunek bohatera romantycznego – nieszczęśliwego kochanka.
 8. Wykorzystując znajomość III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza przedstaw obraz martyrologii polskiej młodzieży.
 9. W oparciu o III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza przedstaw ideę postawy prometejskiej.
 10. W oparciu o III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza przedstaw ideę mesjanizmu.
 11. Konrad jako bohater romantyczny – omów temat w oparciu o III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza.
 12. Przedstaw genezę „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
 13. Scharakteryzuj poską szlachtę – bohatera zbiorowego „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.
 14. Jacek Soplica/ Ks. Robak – bohater dynamiczny. Omów temat, wykorzystując znajomość „Pana Tadeusza”
  A. Mickiwicza.
 15. Omów „Liryki lozańskie” Adama Mickiewicza.
 16. Przedstaw ocenę Polaków i własnej twórczości dokonaną przez Juliusza Słowackiego W „Grobie Agamemnona”.
 17. Przedstaw postać tułacza, wykorzystując hymn „Smutno mi, Boże” J. Słowackiego.
 18. Na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego przedstaw przyczyny upadku powstania listopadowego.
 19. Kordian – bohater poszukujący. Omów temat w oparciu o dramat J. Słowackiego.
 20. Scharakteryzuj poezję Cypriana Kamila Norwida.
 21. Adam Mickiewicz – biografia romantyczna.
 22. Juliusz Słowacki – biografia romantyczna.
 23. Cyprian Kamil Norwid – biografia romantyczna.
 24. Cechy epopei narodowej.
 25. Cechy dramatu romantycznego.

ZSP Nowe © 2021
Skip to content