Matura 2021

Harmonogramu przeprowadzania egzaminu egzaminu maturalnego:
 
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021: https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2021/2021-04-19_EM_Informacja.pdf
 
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego: https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2021/2021-04-19_Przeprowadzanie_Egzaminy_Wytyczne.pdf
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku: 

ZSP Nowe © 2021
Skip to content