Język polski

BIBLIOGRAFIA 

Literatura podmiotu zawiera teksty kultury (nie tylko dzieła literackie, ale również filmy, reprodukcje obrazów, itp.), które są omawiane i analizowane w trakcie wystąpienia.

Literatura przedmiotu zawiera wszystkie fachowe, pomocnicze materiały (np.: podręczniki, słowniki, szkice literackie) wykorzystane w pracy nad prezentacją. Pozycje w niej zawarte pomagają w analizie literatury podmiotu.

WZÓR BIBLIOGRAFII

Maria Kowalska

 

Temat: Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze wybranych epok. Omów różne aspekty symboliki tego motywu.

 

I  Literatura podmiotu:

 1. Borowski T., U nas, w Auschwitzu, [w:] Borowski T., Pożegnanie z Marią i inne opowiadania, Warszawa 1974, s. 89 – 127.
 2. Eco U., Zapiski na pudełku od zapałek, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 2005.
 3. Hłasko M., Ósmy dzień tygodnia, [online], http://www.literatura.pl [dostęp 12. 11. 2009].
 4. Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, Wrocław 1959.
 5. Kochanowski J., Treny, Wrocław 1989, Tren VII, s. 45.
 6. Mickiewicz A., Sonety Krymskie, [w:]  Mickiewicz A., Dzieła wszystkie, Wrocław 1986, s. 80 – 82.
 7. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Rdz, 12, 37 – 51, 13 – 20, Warszawa 1980.
 8. Słowacki J., Kordian, Wrocław 1959.
 9. A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna TVP], Warszawa 2005.
 10. Droga do domu [film], reż. K. Zanussi, 1987.
 11. Malczewski J., Tułacz [il.].
 12. Matejko J., Samotny wędrowiec [il.].

 II  Literatura przedmiotu:

 1. Karpisz W., Motyw wędrówki w sztuce,  [online], http://www.literatura.za.pis.pl [dostęp 23.12. 2006].
 2. Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 331 – 333.
 3. Kuziak M., Epoki literackie, Bielsko-Biała 2005, Literatura renesansowa w Polsces. 256 – 259.
 4. Literatura polska XX wieku, pod red. A. Hutnikiewicza i A. Lama, Warszawa 2000, s. 156 – 157.
 5. Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 655, 1056.
 6. Pigoń S., Wstęp, [w:] Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Wrocław 1980, s. III  – CLVI.
 7. Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Warszawa 1997, s. 269 – 271, 299 – 301.
 8. Zadrożyńska A., Horyzonty literatury, „Polonistyka”, 1999, nr 5, s. 23 – 25.

ZSP Nowe © 2021
Skip to content