Matematyka

Arkusze maturalne

Matematyka PP Matematyka PR
maj 2018

Operon listopad 2013 zadania + odpowiedzi

CKE sierpień 2013

CKE czerwiec 2013

CKE maj 2013

CEN luty 2013

styczeń 2013

Operon listopad 2012

CKE sierpień 2012

CKE czerwiec 2012

CKE maj 2012

marzec 2012

CKE marzec 2012

Operon listopad 2011

CKE sierpień 2011

CKE czerwiec 2011

CKE maj 2011

Operon listopad 2010

CKE maj 2010

Operon listopad 2013 PR zadania + odpowiedzi

CKE maj 2013 PR

CKE maj 2013 PR odpowiedzi

CKE maj 2012 PR

CKE maj 2012 PR odpowiedzi

CKE maj 2011 PR

CKE maj 2011 PR odpowiedzi

CKE maj 2010 PR

CKE maj 2010 PR odpowiedzi

Wzory

Wybrane wzory matematyczne

Uzupelnienie zestawu wzorow

Informatory

Informator od roku 2010 (IV T)

Informator od roku 2015 (II LO, III LO, I T, III T)

Arkusze maturalne od roku 2015 (I LO, II LO, II T)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze diagnostyczne

ARKUSZ 1

ARKUSZ 2

ARKUSZ 3

ARKUSZ 4

odpowiedzi ARKUSZE 1-4

Przykłady zadań do standardów

Zadania z informatorów uporządkowane działami

Liczby i działania PP + odpowiedzi

Liczby i działania PR

Własności funkcji PP

Funkcja liniowa, kwadratowa, wielomianowa PP

Funkcja liniowa, kwadratowa, wielomianowa PR

Funkcja logarytmiczna i wykładnicza PR

Funkcja wymierna PP

Funkcja wymierna PR

Ciągi PP

Ciągi PR

Trygonometria PP

Trygonometria PR

Geometria PP

Geometria PR

Kombinatoryka p-stwo statystyka PP

Kombinatoryka p-stwo statystyka PR

Zbiór zadań wydany przez CKE

Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne

Równania i nierówności

Funkcje

Ciągi liczbowe

Trygonometria

Planimetria

Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej

Stereometria

Kombinatoryka i prawdopodobieństwo


ZSP Nowe © 2021
Skip to content