Nowa matura język polski

EGZAMIN PISEMNY:

170 MINUT [70 PUNKTÓW]

matura

  MATURZYSTO:

 • TEN EGZAMIN JEST EGZAMINEM OBOWIĄZKOWYM
 • SPRAWDZA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
 • SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ I 

TEST

 20

PUNKTÓW

 2-3 krótkie teksty do czytania

2 zestawy zadań do rozwiązania 

 

CZĘŚĆ II

wypracowanie

 

50

PUNKTÓW

 Do wyboru:

– rozprawka problemowa

– interpretacja wiersza 

 

EGZAMIN USTNY

30 MINUT [40 PUNKTÓW]

matura

MATURZYSTO:

 • TEN EGZAMIN JEST EGZAMINEM OBOWIĄZKOWYM
 • SPRAWDZA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ, GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ
 • SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI

 

CZĘŚĆ I

PRZYGOTOWANIE WYPOWIEDZI MONOLOGOWEJ

15

MINUT

 LOSUJESZ ZADANIE

PRZYGOTOWUJESZ PLAN LUB KONSPEKT WYSTĄPIENIA 

 

CZĘŚĆ II

WYGŁOSZENIE WYPOWIEDZI MONOLOGOWEJ

 

10

MINUT

WYSTĄPIENIE PRZED ZESPOŁEM EGZAMINACYJNYM 

 

CZĘŚĆ III

ROZMOWA Z ZESPOŁEM EGZAMINACYJNYM

 5

MINUT

 KRÓTKA ROZMOWA DOTYCZĄCA WYGŁOSZONEJ WYPOWIEDZI 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYSTĄPIENIA?

 • PRZEANALIZUJ TEMAT WYPOWIEDZI.
 • ROZWAŻ PROBLEM I ZAGADNIENIE WSKAZANE W POLECENIU.
 • SFORMUŁUJ WŁASNE STANOWISKO WOBEC PROBLEMU LUB ZAGADNIENIA.
 • UZASADNIJ WŁASNE STANOWISKO – DOKONAJ INTERPRETACJI ZAMIESZCZONEGO TEKSTU KULTURY I PRZYWOŁAJ INNE TEKSTY W FUNKCJI ARGUMENTACYJNEJ.
 • PODSUMUJ WYPOWIEDŹ I ZREDAGUJ WNIOSKI KOŃCOWE.

 

LEKTURY DO [NOWEJ]

MATURY   

 

LISTA LEKTUR Z GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ, KTÓRE KONIECZNIE MUSISZ ZNAĆ.

 

GIMNAZJUM

*Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII);

*Ignacy Krasicki – wybrane bajki

Adam Mickiewicz –  *Dziady cz. II

*Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop);

  

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

*Bogurodzica

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm

Adam Mickiewicz–  *Dziadów część III, *Pan Tadeusz

Bolesław Prus *Lalka

Stanisław Wyspiański *Wesele

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie

Witold Gombrowicz *Ferdydurke (W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI)

 

 PODSTAWA PROGRAMOWA GIMNAZJUM

PODSTAWA PROGRAMOWA LICEUM I TECHNIKUM

Diagnoza Arkusz

Diagnoza Schemat

INFORMATOR

PROCEDURY


ZSP Nowe © 2021
Skip to content