„Młodzi górą!” i Krzyżacy

Wycieczkę „Szlakiem zamków krzyżackich” odbyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu „Młodzi górą!”. O obecności braci zakonnych w województwie kujawsko – pomorskim świadczą wzniesione przed wiekami gotyckie budowle. Są to przede wszystkim pozostałości charakterystycznych zamków warownych, które są namacalnym świadectwem potęgi krzyżackiej. Łączyły one szereg funkcji, co odbijało się na ich architekturze (unikalnej w skali europejskiej). Licealiści odwiedzili: Chełmno, Golub – Dobrzyń i Brodnicę.

Chełmno należy do jednych z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Jego zachowany do czasów dzisiejszych średniowieczny układ urbanistyczny Starego Miasta był wzorem dla blisko 200-stu miast założonych, głównie przez Krzyżaków, na tzw. prawie chełmińskim.

Wznoszący się na wysokiej skarpie zamek w Golubiu-Dobrzyniu jest natomiast jedną z najlepiej zachowanych i najczęściej odwiedzanych przez turystów historycznych warowni. W I poł. XVII wieku został wybrany na letnią siedzibę królewny Anny Wazówny (niektórzy spotykają ją tam do dzisiaj). To miedzy innymi tutaj odbywają się turnieje rycerskie pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czy słynne bale sylwestrowe.

W Brodnicy do czasów obecnych przetrwały fragmenty zamku w postaci wieży, a także fragmenty odkrytych w XX wieku w okresie międzywojennym fundamentów i piwnic dawnych budowli. Tam też znajduje się ekspozycja muzealna.

(za: http://www.visitkujawsko-pomorskie.pl/szlak-zamkow-krzyzackich-,178,2,530.html)


ZSP Nowe © 2021
Skip to content