„Młodzi górą!” i ochrona środowiska

24 czerwca uczestnicy projektu „Młodzi górą!” wyjechali na wycieczkę edukacyjną do  Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Znajduje się tam nowoczesna sortownia, kompostownia, magazyny oraz punkt przerobu odpadów budowlanych i demontażu odpadów wielkogabarytowych (np. meble). Kompleks powstał przede wszystkim dla ograniczenia odpadów biodegradowalnych zawartych w odpadach komunalnych, ograniczenia substancji palnych w składowanych odpadach, wzrostu wskaźników odzysku i recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów

Młodzież dowiedziała się, że odpady i związane z nimi zagrożenia stają się coraz poważniejszym problemem w ochronie środowiska. W Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania gospodarką odpadami, zarówno w zakresie rozwoju technologii minimalizujących ich ilość, jak i tych związanych z ich unieszkodliwianiem i gospodarczym wykorzystaniem. W gospodarce odpadami podstawowe znaczenie mają motywacje zdrowotne i ekonomiczne. Niewłaściwe zbieranie, gromadzenie, magazynowanie i składowanie odpadów może stworzyć duże zagrożenie zdrowotne i epidemiologiczne. Z kolei motywy ekonomiczne są bodźcem do minimalizowania ilości i selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ ceny za wywóz nieczystości są bardzo wysokie i im jest ich mniej tym mniejsze ponosimy koszty.

W opinii jednego z uczestników wycieczki było fantastycznie. Mimo, że zapachy nie były przyjemne, to wizyta w kompleksie dostarczyła dużo wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

sulnowko


ZSP Nowe © 2021
Skip to content