Młodzi górą

kapital

UE

 

 

 

„Młodzi górą!”- zapisy do środy 14 maja 2014 r.

Od maja 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika realizowane będą zajęcia pozalekcyjne i warsztaty w ramach projektu  współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa i budżet powiatu świeckiego  – „Młodzi górą !”.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne zajęcia z:
 – matematyki
– geografii
– języka niemieckiego
– języka angielskiego
– zajęcia rozwijające kompetencje komputerowe: projektowanie stron internetowych, multimedia, oprogramowanie biurowe
– warsztaty artystyczne
– warsztaty dziennikarskie
– warsztaty ekologiczne
– warsztaty regionalno – patriotyczne
– warsztaty przedsiębiorczości – firma symulacyjna
– płatne staże zawodowe
– doradztwo  edukacyjno – zawodowe
– liczne wycieczki w ramach edukacji ekologicznej, kulturalnej, regionalno – patriotycznej

 

Informacje szczegółowe i zapisy na poszczególne formy zajęć u koordynatora, pani Danuty Czyż

projekt


ZSP Nowe © 2021
Skip to content