„Mój krzyż”

Pod takim hasłem 16 kwietnia w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Nowem odbył się montaż słowno-muzyczny, przygotowany z okazji świąt Wielkiej Nocy przez klasę I a pod czujnym okiem pani profesor Małgorzaty Łęckiej.

Motywem przewodnim apelu był krzyż jako symbol problemów każdego z nas. Celem było ukazanie życia człowieka w czasie, gdy nie wszystko układa się tak, jak powinno, kiedy człowiek przestaje mieć nadzieję i traci wiarę. Jednak podczas tej ciężkiej wędrówki z własnym krzyżem powinien ufać, że nie idzie sam, że jest przy nim ktoś, kto czuwa nad nim przez całe życie. Tą osobą jest Jezus Chrystus, który przez swoją mękę, drogę krzyżową, śmierć i zmartwychwstanie wskazał, że z każdej niemożliwej sytuacji jest wyjście.

Nasz apel wprowadził uczestników w stan zadumy oraz refleksji. Łzy wzruszenia wycisnęła Ewelina Balewska, śpiewając „Zbawienie przyszło przez krzyż” oraz Marta Rogowska i jej wersja „Alleluja” Leonarda Cohena . Wiersze recytowane przez uczniów naszej klasy dodatkowo wzbogaciły apel.

Końcowym akcentem było złożenie życzeń radosnego przeżywania świąt wielkanocnych gronu pedagogicznemu oraz całej społeczności uczniowskiej przez przedstawicielkę klasy Kingę Zgubińską.

Całość podsumował pan dyrektor, dziękując za dostarczenie wrażeń i wzruszeń oraz życząc wszystkim wesołych

Wiktoria Dąbrowska


ZSP Nowe © 2021
Skip to content