Myślami powrócisz tu …

Moment ukończenia szkoły ma dwa aspekty: pozytywny (otwierają się nowe perspektywy, wyzwania, „szczyty do zdobycia”) i smutny (kończy się ważny okres w życiu człowieka, zmieniają się relacje z ludźmi, którzy byli dla nas z różnych przyczyn ważni). „Myślami powrócisz tu …” – refleksyjne motto uroczystości daje nadzieję, że trzy lub cztery lata nauki w naszej szkole to czas dobrze przepracowany, wykorzystany na miarę możliwości i potrzeb każdego żegnanego absolwenta. Technikum z najwyższą średnią ocen ukończyła Iwona Gołuńska, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – Marcin Zdunek. Poza tym za wyniki w nauce wyróżniono: Adrianę Wedeł, Annę Pałubicką, Weronikę Patocką, Emilię Kortas, Paulinę Wolicką, Agatę Karczewską, Wojciecha Grabowskiego. Za osiągnięcia sportowe dyplomami wyróżnieni zostali : Natalia Żurawska, Agata Michalak, Karolina Szczepińska, Michał Mirota, Mateusz Piekarski, Patryk Karcz, Bartosz Gorczyński, Marcin Zdunek, Dawid Budziło, Wojciech Grabowski. Za wieloletnią pracę w Samorządzie Uczniowskim książkami nagrodzono: Annę Pałubicką, Annę Sikorską, Paulinę Kamińską, Marcina Zdunka, Michała Mirotę.

Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na egzaminach i w pracy zawodowej.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content