Najlepszy geograf roku szkolnego 2013/2014

14 kwietnia odbył się ogólnoszkolny konkurs geograficzny o tytuł „Najlepszego geografa roku szkolnego 2013/2014”. Do konkursu zgłosiło się siedemnastu uczestników z klas licealnych. Zadania dotyczyły umiejętności obliczania: powierzchni rzeczywistych, wysokości względnych oraz średniego nachylenia stoku. Uczestnicy musieli również wykazać się umiejętnością planowania wycieczek pieszych i odczytywaniem danych dotyczących zagospodarowania antropogenicznego na bazie mapy turystycznej. Najlepszym geografem i zarazem świetnym matematykiem okazał się Hubert Pasierbski z klasy II a.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content