NAJLEPSZY GEOGRAF ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Jak co roku, 15 lutego odbył się ogólnoszkolny konkurs geograficzny o tytuł „Najlepszego geografa roku szkolnego 2016/2017”. Do konkursu zgłosiło się piętnastu uczestników w tym z klasy IT, IIT, IIIT i IILO. Zadania dotyczyły m.in.: umiejętności określania współrzędnych geograficznych, znajomości krain fizyczno- geograficznych Polski, mapy fizycznej świata oraz regionów występowania surowców mineralnych. Poziom wiedzy i umiejętności uczestników był dość wyrównany. Najlepszym tegorocznym geografem okazał się Natan Dobrzeniewski z klasy IIT.

GRATULACJE!


ZSP Nowe © 2021
Skip to content