Najlepszy geograf roku szkolnego 2018/2019

13 lutego odbył się ogólnoszkolny konkurs o tytuł „Najlepszego geografa roku szkolnego 2018/2019”. Do konkursu zgłosiło się ośmioro uczestników w tym z klasy IIa, IIb i IVb. W tym roku test z zadaniami otwartymi i zamkniętymi dotyczył  geografii fizycznej oraz sprawdzał  umiejętność wykorzystania matematyki w geografii. Poziom wiedzy i umiejętności uczestników był zróżnicowany. Najlepszym tegorocznym geografem okazał się Natan Dobrzeniewski z klasy IV b.

Swoją wiedzą i umiejętnościami Natan chętnie dzieli się z innymi. Wykorzystując zdolności ucznia i motywując go do dalszego działania  p. Magdalena Kaczmarek zaprosiła Natana do przeprowadzenia w klasie I c lekcji na temat jego życiowej pasji – transportu. Zajęcia odbyły się 22 lutego. Korzystając z przygotowanych przez siebie zasobów multimedialnych Natan wyczerpująco przedstawił treści podstawy programowej, zachowując wszystkie elementy budowy lekcji. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie tematem, biorąc aktywny udział w zajęciach.

Dziękujemy Natanowi i życzymy dalszych sukcesów.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content