„Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawca”

Zapraszam uczniów Technikum (technik handlowiec ) i ZSZ (sprzedawca) do trzeciej edycji konkursu zawodowego „Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawca”.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • ETAP I obejmuje wiedzę teoretyczną – z zakresu BHP, towaroznawstwa, organizacji sprzedaży, sprzedaży towarów, obsługi klienta i prowadzenia działalności handlowej,
  • ETAP II – sprawdza wiedzę praktyczną – sporządzanie dokumentów magazynowych   i finansowych, pakowanie towaru, ważenie towaru, obsługa kasy fiskalnej, prowadzenie rozmowy sprzedażowej.

Pytania będą umieszczane na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły – zakładka KONKURSY.

Organizator konkursu: pani Anna Barańska


ZSP Nowe © 2021
Skip to content