Nauczanie na odległość

Informuję, że na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. nastąpi na obszarze kraju ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Ograniczenie polegać będzie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Z poważaniem.
P. Kalinowski, wicedyrektor Zespołu Szkół w Nowem

ZSP Nowe © 2021
Skip to content