Nauczyciele

NAUCZYCIELE ZSP w NOWEM w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Imię i nazwisko Zajęcia edukacyjne
1. Dariusz Adwent                   informatyka
2. Joanna Adwent język polski,

wiedza o kulturze,

3. Anna Barańska przedmioty zawodowe logistyczne

bezpieczeństwo i higiena pracy

4. Agnieszka Bodokanis matematyka
5. Ryszard Borkowski przedmioty zawodowe informatyczne
6. Iwona Borowiec nauczyciel bibliotekarz
7. ks. Robert Broca religia
8. Joanna Chmielecka język angielski

język angielski zawodowy

język angielski w logistyce

9. Anna Dowhań język niemiecki
10. Ryszard Drozd fizyka
11. Agnieszka Dudek język angielski
12. Danuta Jankiewicz biblioteka szkolna

zajęcia dziennikarskie

plastyka

13. Sławomir Jopek wychowanie fizyczne
14. Magdalena Kaczmarek geografia

przyroda

rewalidacja

15. Piotr Kalinowski biologia

przyroda

wychowanie do życia w rodzinie

16. Jagoda Klein przedmioty zawodowe logistyczne
17. Karina Kozłowska – Kamińska religia
18. Krzysztof Kufel historia

historia i społeczeństwo

19. Wioletta Kuziemkowska pedagog szkolny

rewalidacja

20. Eleonora Lewandowska język rosyjski
21. Piotr Lewandowski język angielski

język angielski zawodowy

22. Katarzyna Lorkowska edukacja dla bezpieczeństwa

wiedza o społeczeństwie

wychowanie do życia w rodzinie

 

23. Iwona Łachut – Jaworska doradca zawodowy

kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

doradztwo zawodowe

24. Jakub Mięsiak matematyka

informatyka

25. Tomasz Puchowski wychowanie fizyczne

zajęcia sprawnościowo – taktyczne

26. Beata Rocławska matematyka

informatyka

27. Sławomir Rządkowski informatyka

przedmioty zawodowe informatyczne

28. Milena Schmidt chemia
29. Marek Słomiński język polski
30. Beata Szmigiel matematyka
31. Dorota Świrbutowicz podstawy przedsiębiorczości
32. Beata Targowska przedmioty zawodowe logistyczne
33. Joanna Turska język angielski

język angielski w logistyce

34. Michał Tuszyński przedmioty zawodowe informatyczne
35. Jerzy Wojciechowski przedmioty zawodowe logistyczne
36. Mariusz Woliński przedmioty zawodowe informatyczne

 


ZSP Nowe © 2019
Skip to content