Nauczyciele

NAUCZYCIELE ZSP w NOWEM w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Imię i nazwisko Zajęcia edukacyjne
1. Adwent Joanna język polski, wiedza o kulturze
2.  Antoszczyszyn Natalia język angielski
3. Badziong Patryk przedmioty zawodowe informatyczne
4. Barańska Anna przedmioty zawodowe logistyczne
5. Barra Karol psycholog szkolny
6. Bodokanis Agnieszka matematyka
7. Borkowski Ryszard przedmioty zawodowe informatyczne
8. Borowiec Iwona biblioteka szkolna
9. Broca Robert religia
10. Chabowska Andżelika fitness
11. Chmielecka Joanna język angielski
12. Dowhań Anna język niemiecki
13. Głowacki Michał rewalidacja, wspomaganie, historia i społeczeństwo
14. Gniewkowski Piotr wychowanie fizyczne
15. Jankiewicz Danuta biblioteka szkolna, plastyka
16. Jopek Sławomir wychowanie fizyczne
17. Kalinowski Piotr biologia, zarys anatomii człowieka
18. Kamińska Małgorzata matematyka, chemia
19. Kazubowska Renata geografia
20. Kiepka Agata język polski, zajęcia dziennikarskie
21. Klein Jagoda przedmioty zawodowe logistyczne
22. Kozłowska – Kamińska Karina religia
23. Kuziemkowska Wioletta pedagog szkolny, wspomaganie, zajęcia resocjalizacyjne, rewalidacja
24. Lewandowska Eleonora język rosyjski, podstawy przedsiębiorczości
25. Lewandowski Piotr język angielski
26. Lorkowska Katarzyna edukacja dla bezpieczeństwa , wiedza o społeczeństwie, historia, pierwsza pomoc przedmedyczna
27. Łachut – Jaworska Iwona doradca zawodowy, kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
28. Puchowski Tomasz wychowanie fizyczne
29. Preis Anna informatyka
30. Skrobiszewski Dawid historia, historia i społeczeństwo, wychowanie fizyczne
31. Słomiński Marek język polski
32. Snuszka Katarzyna przedmioty zawodowe logistyczne
33. Sukniak Krzysztof przedmioty zawodowe informatyczne
34. Szmigiel Beata matematyka
35. Świderska Jolanta matematyka
36. Świrbutowicz Dorota podstawy przedsiębiorczości, biologia, działalność gospodarcza
37. Wojtania Ewelina biologia, chemia, przyroda, fizyka

 


ZSP Nowe © 2021
Skip to content