Oczyszczalnia Ścieków w Trylu

W piękne wtorkowe popołudnie, 17 października, klasa III Technikum logistycznego wraz z opiekunami: Anną Barańską i Jagodą Klein, wybrała się na spacer do Tryla. Celem wycieczki było zapoznanie się z pracą oczyszczalni ścieków.

Kierownik oczyszczalni pan M. Szambowski przedstawił zasady funkcjonowania oczyszczalni mechaniczno- biologicznej, koszty z tym związane oraz jej znaczenie dla środowiska naturalnego. Uczniowie zapoznali się również z tematem – „drugie życie kupy”.

Poznane treści, odpady i zasady funkcjonowania jednostki administracyjnej, są wpisane w ostatnią kwalifikację zawodową logistyka – A.32.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content