ODWOŁANIE ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI ZAWODOWO”

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych realizacja
zajęć:
– z zakresu robotyki
– przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy
– z obsługi i programowania kas fiskalnych
w ramach projektu „Aktywni Zawodowo” w Zespole Szkół w Nowem zostaje wstrzymana.
O wznowieniu zajęć wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani przez koordynatora projektu.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content