Park linowy w Rulewie

W środę 21 września Pan Tomasz Puchowski zorganizował wyjazd dla grupy mundurowej liceum ogólnokształcącego do parku linowego w Rulewie. Było to pierwsze sprawnościowe zadanie dla „mundurówki”. Zajęcia służyły  pokonywaniu własnych lęków i barier związanych z przebywaniem na wysokości, umiejętności pracy w grupie oraz dbałości o zdrowie własne i współćwiczących. Uczniowie mieli do pokonania dwie trasy. Pierwsza z nich polegała na pokonaniu indywidualnie 18 przeszkód zawieszonych na około 12-14 metrach. Druga weryfikowała zaufanie do współćwiczącego, odpowiedzialność, umiejętność kombinatoryki oraz podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach problemowych. Była to trasa „tandem” i należało ją pokonać parami. Wbrew pozorom była to trasa trudna i wymagająca. Uczniom grupy mundurowej towarzyszyli goście z zagranicy z programu AIESEC, którzy bawili się równie dobrze jak „mundurowi”. Całości dopełniała piękna słoneczna pogoda oraz świetny humor. Mimo kilku otarć, drobnych siniaków, bólu mięśni wszyscy wrócili pełni wrażeń z wielką dumą i uśmiechem na twarzy.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content