Piknik artystyczny

piknik1. śniadanie na trawie

Każda klasa przygotuje danie piknikowe, które zaprezentuje podczas pikniku. Potrawa musi pochodzić z dowolnego dzieła literackiego. Dodatkowo należy przygotować krótką informację o dziele, na bazie którego przygotowano danie (autor, tytuł). W realizacji zadania można posłużyć się rekwizytami.

2. plakat promujący czytelnictwo

Każda klasa przygotuje plakat promujący czytelnictwo, który należy dostarczyć do szkolnej biblioteki do wtorku 21 czerwca 2016.

3. żywy obraz

Każda klasa zaprezentuje wylosowany wcześniej obraz. Dodatkowo należy przygotować krótką informację o obrazie (autor, tytuł, tematyka), która poprzedzi wystąpienie danej klasy.

4. parada bohaterów literackich

Uczeń/uczniowie danej klasy zaprezentuje/-ą strój wybranego bohatera literackiego. Dodatkowo należy przygotować krótką informację o dziele, z którego pochodzi dana postać (autor, tytuł, tematyka). Poprzedzi ona wystąpienie reprezentanta/-ów klasy.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content