piknik artystyczny – barwy tańca

piknik artystyczny

barwy tańca

25 czerwca 2014, godz. 9.00

śniadanie na trawie

Każda klasa przygotuje dowolne danie piknikowe, które zaprezentuje podczas pikniku.

Lato, lato, lato czeka

Cała szkoła śpiewa hymn pikniku artystycznego Lato czeka (prosimy  klasy o nauczenie się piosenki).

żywy obraz, taniec

Każda klasa zaprezentuje obraz oraz przygotuje taniec zgodny z tańcem przedstawionym na reprodukcji (2 minuty, podkład należy dostarczyć do poniedziałku 23.06.2014 do szkolnej biblioteki). Dodatkowo klasa ma przygotować krótką informację o obrazie (autor, tytuł, tematyka), która poprzedzi prezentację oraz reprodukcję obrazu w formacie A4 (należy ją dostarczyć do poniedziałku 23.06.2014 do szkolnej biblioteki).

przygoda z piosenką

Każda klasa przygotuje piosenkę. W tekście piosenki musi znaleźć się jedno ze słów: lato, słońce, wakacje.

mam talent

Chętnych uczniów zapraszamy do zaprezentowania swoich talentów (np.: śpiew, taniec itp.) podczas pikniku artystycznego. Zgłoszenia prosimy składać do poniedziałku 23.06.2014 do szkolnej biblioteki.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content