Podsumowanie akcji Góra Grosza

Kolejna edycjaogólnopolskiej akcji Góra Grosza za nami.W tym roku usypaliśmy górę monet o wartości 310,95 zł, ważącą prawie 29 kilogramów.

Najwięcej ważyłymonety zebrane przezklasę 3 b – 5.718 g

Wyniki zbiórki w pozostałych klasach przedstawiają się następująco:

Klasa 2 b – 5.192 g

Klasa 4 b – 4.828 g

Klasa 1 b – 4.252 g

Klasa 3 c  3.372 g

Klasa 3 a – 1.798 g

Klasa 2 d – 1.634 g

Klasa 1 a – 1.024 g

Klasa 1 c – 890 g

Organizatorem akcji jest Towarzystwo NaszDom, które przeznacza zebrane środki na pomoc rodzinnym domom dziecka.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę pieniędzy  🙂 


ZSP Nowe © 2021
Skip to content