Podsumowanie projektu: „Europejska Jakość w Kształceniu Zawodowym”

W piątek 29 listopada o godzinie 10.00 odbyło się podsumowanie projektu: „Europejska Jakość w Kształceniu Zawodowym” o numerze POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049014 (w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”   realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe). Uczestnicy mobilności  wraz z  koordynatorem projektu panią Joanną Chmielecką przygotowali uroczysty apel, na który zostały zaproszone władze naszego miasta i powiatu, dyrektorzy i nauczyciele nowskich, świeckich i warlubskich szkół i placówek oraz właściciele i przedstawiciele firm, z którymi współpracuje nasza szkoła. Podczas uroczystości zostały przypomniane cele i założenia projektu, krok po kroku opowiedzieliśmy o realizacji poszczególnych mobilności oraz zaprezentowaliśmy zagraniczne przedsiębiorstwa, w których odbywały się nasze praktyki zawodowe. Opowiedzieliśmy o korzyściach, jakie zdobyliśmy dzięki uczestnictwu w projekcie. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące realizacji programu kulturowego i poznawania smaków hiszpańskiej kuchni. Nie obyło się również bez prezentacji filmu przygotowanego przez ucznia klasy IVB – Marka Szmeichela. Zaskoczeniem dla wszystkich było nagranie przesłane przez naszego partnera z Granady, w którym Pani Aneta podsumowała współpracę z naszą szkołą. Pod koniec spotkania uczniom klasy IV B zostały rozdane Europassy potwierdzone przez Narodową Agencję, a uczniowie klasy IIIB otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Po części oficjalnej nasi goście, uczniowie i nauczyciele mogli spróbować hiszpańskich dań takich jak gazpacho, tostada, oliwki i oliwaz terenów Andaluzji, słodkie przysmaki turron i pionono.  Mamy nadzieję, że to nie koniec naszej przygody z projektami w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, bo to właśnie dzięki uczestnictwu w takich projektach zdobywamy doświadczenie praktyczne w zagranicznych przedsiębiorstwach, otwieramy się na nowe kultury, jesteśmy bardziej tolerancyjni, rozwijamy umiejętność pracy w grupie międzynarodowej, stajemy się bardziej samodzielni, a co najważniejsze komunikujemy się w językach obcych i zwiększamy swoje szanse na przyszłym rynku pracy.

https://drive.google.com/file/d/1dkhPk5VyzT3thS7flO_ZmFDWWt2e01WJ/view?usp=drivesdk


ZSP Nowe © 2021
Skip to content