Pożegnanie absolwentów 2015

Życie ma tyle kolorów, ile potrafisz w nim dostrzec.  To hasło przewodnie uroczystości pożegnania absolwentów. Dnia 24 kwietnia 2015 r. w Centrum Kultury Zamek pożegnaliśmy uczniów klas: IV Technikum, III a Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Tytuły najlepszych absolwentów uzyskali: Hubert Pasierbski z klasy III a (średnia ocen 5,26) i Damian Jankowski (średnia ocen 4,91) z klasy IV Technikum. Na koniec klasy III Liceum najwyższą średnią ocen uzyskała Marta Wolicka (średnia ocen 5,25), z klasy IV Technikum Damian Jankowski (średnia ocen 5,0). Pozostali uczniowie, którzy ukończyli szkołę  z wyróżnieniem to – Liceum: Karolina Guzman, Anna Orłowska, Alina Gulc, Dominika Gardzielewska, Katarzyna Mantey,  z Technikum: Aleksandra Ilczak vel Klim, Patryk Badziong. Dyrektor Szkoły pani Eleonora Lewandowska wręczyła uczniom listy pochwalne, a rodzicom listy gratulacyjne. Poza tym, najlepsi absolwenci zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi ufundowanymi przez: Starostę Świeckiego pana Franciszka Koszowskiego – nagrodę w imieniu starosty wręczyła pani Bożena Szydłowska Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Świeciu oraz Burmistrza Nowego, które wręczyli: Pan Burmistrz Czesław Woliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński. W czasie uroczystości Samorząd Uczniowski podziękował swoim byłym członkom: Paulinie Lewandowskiej, Natalii Kurek, Klaudii Kosidło, Marcie Wolickiej, Dominice Gardzielewskiej, Krzysztofowi Jezierskiemu, Hubertowi Pasierbskiemu, Damianowi Jankowskiemu, za zaangażowanie i pracę na rzecz całej społeczności uczniowskiej. Rada Rodziców, reprezentowana przez panie Hannę Piórek i Tamarę Gardzielewską, podziękowała Dyrekcji Szkoły, Burmistrzowi Nowego oraz Dyrektorowi PZEAS w Świeciu za wkład wniesiony w edukację dzieci, stworzenie bardzo dobrych i bezpiecznych warunków do nauki, umożliwienie poszerzania wiedzy i umiejętności w czasie dodatkowych zajęć, w tym bogatej oferty zajęć unijnych. Ostatnią część uroczystości stanowiły wystąpienia absolwentów. Nie zabrakło w nich wspomnień, podziękowań, wzruszających zdjęć, które pokazywały wydarzenia z życia klas.

Wszyscy życzymy absolwentom spełnienia marzeń i planów oraz powodzenia na egzaminach!


ZSP Nowe © 2021
Skip to content