Proces rekrutacji do pracy i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: konkurs dla klas kończących szkołę na symulacyjną rozmowę kwalifikacyjną.

5 grudnia 2015 roku klasa III c (zajęcia poprowadziła doradca zawodowy Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy) i 8 grudnia 2015 roku klasy: III a, IV technikum i III d brały udział w zajęciach na temat charakterystyki procesu rekrutacji i prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Dzięki współpracy z pośrednikiem pracy Punktu Pośrednictwa Pracy Nowe nad Wisłą na zajęcia 8.12.2015 r. zaproszono panią Ilonę Morawską pełniącą rolę rekrutera w agencji pracy w Adecco Poland Sp. z o.o.

Pierwsza część zajęć miała charakter teoretyczny, druga praktyczny. Ćwiczenie stanowiła przykładowa rozmowa kwalifikacyjna. Chętni uczniowie z poszczególnych klas zapoznali się z losowo wybranymi ofertami pracy. Dokonali wyboru stanowiska, które teoretycznie ich interesuje. Największą popularnością cieszył się ankieter. Rozmowa pokazała, kto zna zasady grzecznościowe oraz potrafi odnaleźć się w nietypowej, a zarazem stresującej sytuacji. Nagrodą był pamiątkowy kubek. Kolejną niespodziankę stanowił test manualny, ukazujący zręczność i kreatywność potencjalnego kandydata głównie na stanowiska produkcyjne.

Spotkanie stanowiło wstęp do konkursu dotyczącego symulacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Zadaniem uczniów w kolejnym etapie jest przygotowanie CV i listu motywacyjnego do dowolnie wybranej oferty pracy (można skorzystać z pomocy portali takich jak:

https://cv.pracuj.pl/

http://kariera.infopraca.pl/2011/09/dokumenty-aplikacyjne/

Ostateczny termin składania dokumentów do doradcy zawodowego to  5.01.2016 r.

W Szkolnym Ośrodku Kariery można skorzystać z: komputera, drukarki i pomocy doradcy zawodowego.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content