PROJEKT UNIJNY „KOMPETENTNY ABSOLWENT”

Zajęcia pozaszkolne MŁYN WIEDZY

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego i j. niemieckiego

Zajęcia z zakresu ekonomii praktycznej MINIPRZEDSIĘBIORSTWO

Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Programowanie gier i aplikacji, projektowanie stron www

Warsztaty Młodego Eksperymentatora z przedmiotów przyrodniczych

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki MATEMATYKA Z EKSPERYMENTEM

5  września br. rozpoczynamy rekrutację na zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego pn. „Kompetentny absolwent” dla nauczycielek/nauczycieli, uczennic/uczniów uczniów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

Nabór na zajęcia prowadzony będzie:  

od 5 września 2018 r. do 24 września 2018 r.

od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

miejsce pobrania wniosków: koordynator szkolny (Joanna Adwent), sekretariat szkoły i strona szkolna WWW

miejsce składania wniosków: sekretariat szkoły

formy wsparcia  dla uczennic/uczniów (rekrutacja wrzesień 2018) :

 • Zajęcia warsztatowe z zakresu projektowania stron WWW
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu projektowania gier i aplikacji
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia pozaszkolne w centrum nauki Młyn Wiedzy w Toruniu
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (konwersacje)
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego (konwersacje)
 • Zajęcia z zakresu ekonomii praktycznej – Miniprzedsiębiorstwo
 • Indywidualna ścieżka wsparcia pedagogiczno-psychologicznego
 • Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Warsztaty młodego eksperymentatora z przedmiotów przyrodniczych
 • Warsztaty młodego eksperymentatora z matematyki

formy wsparcia dla uczennic/uczniów (rekrutacja styczeń 2019)

 • Zajęcia pozaszkolne na UTP w Bydgoszczy – Festiwal Nauki
 • Zajęcia pozaszkolne w centrum nauki Młyn Wiedzy w Toruniu
 • Indywidualna ścieżka wsparcia pedagogiczno-psychologicznego
 • Zajęcia grupowe z zakresu autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich form wsparcia  (Zał 1)

odbiorcy: nauczyciele, uczennice i uczniowie Technikum i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem

Uczennice i uczniowie mogą skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia w ramach projektu pod warunkiem, że nie będą to zajęcia tożsame.

Wymagane dokumenty:

 uczennice/uczniowie

 1. Formularz zgłoszeniowy dla uczennic/uczniów do udziału w projekcie (zał 2b),
 2. Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu (zał 3),
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych: zaświadczenie o statusie ucznia danej szkoły

 nauczycielki/nauczyciele

 1. Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie (zał 2f),
 2. Oświadczenie uczestnika projektu (zał 3).

Regulamin


ZSP Nowe © 2021
Skip to content