MATEMATYKA Z EKSPERYMENTEM

W ramach projektu p.n. „Kompetentny Absolwent” uczniowie naszej szkoły rozwijają umiejętności matematyczne. Prowadzone są dwa rodzaje zajęć: dydaktyczno – wyrównawcze i matematyka z eksperymentem. W ramach zajęć uczniowie korzystają z nowoczesnych tabletów zakupionych w ramach projektu.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content