Propozycja udziału w projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci”

Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, realizowany jest przez NASK, Facebook i Unicef Polska. Związany jest z Dniami Bezpiecznego Internetu.

Celem projektu jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, promowanie pozytywnych zachowań online oraz wyposażenie nauczycieli w wiedzę o sposobach reagowania na incydenty i niepożądane zdarzenia z udziałem uczniów w sieci.

Elementy projektu „Przystań w sieci” składa się z kilku różnych inicjatyw, takich jak:

  1. Kursy e-learningowe dla nauczycieli.
  2. Kursy e-learningowe dla uczniów.
  3. Tematyczne konferencje dla nauczycieli, wzbogacające wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.
  4. Dzień Świadomego Korzystania z Internetu, który może zostać zorganizowany na terenie placówki szkolnej.
  5. Konkurs na projekt społecznej kampanii informacyjnej.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Uczniów oraz nauczycieli chętnych, do wzięcia udziału w projekcie, prosimy o kontakt z nauczycielami informatyki (A. Preis, K. Sukniak, P. Badziong) przez Librusa.

Informacje: www.dbi.pl

Niech ten rok szkolny będzie rokiem bezpieczeństwa w Internecie w Naszej szkole!


ZSP Nowe © 2021
Skip to content