Uroczystości szkolne

Harmonogram uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Tematyka

Dzień

Odpowiedzialni

Klasa Nauczyciel
Rozpoczęcie roku szkolnego

 Rocznica wybuchu  II wojny 

 światowej

2 września 2019

(poniedziałek)

Samorząd

Uczniowski

J. Adwent
Dzień Edukacji  Narodowej 11 października 2019 (piątek) III a M. Słomiński
Narodowe Święto             

Niepodległości

12 listopada 2019
 (wtorek)
IV b J. Klein
Wigilia Bożego Narodzenia 20 grudnia 2019

(piątek)

III b J. Adwent
Kopernikiada 14 lutego 2020

(piątek)

Samorząd

Uczniowski

 

J. Adwent

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2 marca  2020

(poniedziałek)

II b P. Lewandowski
Wielkanoc 8  kwietnia 2020

(środa)

I a

I b

J. Chmielecka

A. Dowhań

Pożegnanie absolwentów klas
III a i  IV b
24  kwietnia 2020

(piątek)

Samorząd  Uczniowski J. Adwent
Dzień  Sportu  Szkolnego 1 czerwca 2020

(poniedziałek)

I c T. Puchowski

A. Barańska

Zakończenie roku  szkolnego 26 czerwca 2020

(piątek)

Samorząd  Uczniowski

I d

J. Adwent

M. Kaczmarek

Harmonogram dyżurów Gospodarza Szkoły

Termin Klasa dyżurująca Uroczystość/Wydarzenie Gazetki
Wrzesień 2019 Samorząd Uczniowski

III a

III c

Rozpoczęcie  roku  szkolnego (SU)

Rocznica wybuchu II wojny światowej (SU)

– Harmonogram uroczystości szkolnych i dyżurów Gospodarza  Szkoły (SU)

– Dzień Chłopaka (III a, III c)

Październik 2019 III a

III c

Dzień Edukacji  Narodowej (III a) – Dzień Edukacji Narodowej (III a, III c)
Listopad 2019 I a

IV b

II c

Narodowe  Święto Niepodległości (IV b) – Narodowe Święto Niepodległości (I a, II c)

– Światowy Dzień  Rzucania    Palenia (I a, II c)

Grudzień 2019 I a

III b

II c

Wigilia Bożego Narodzenia (III b) – Światowy Dzień Walki z AIDS (I a, II c)

– Boże Narodzenie (I a, II c)

Styczeń 2020 I a

I e

Podsumowanie I okresu – Podsumowanie  I okresu  (I a, I e)
Luty 2020 Samorząd  Uczniowski

I a

I e

Kopernikiada  (SU) – Dzień  Bezpiecznego   Internetu (I a, I e)
Marzec 2020 I b

II b

I e

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 (II b)

– Dzień Kobiet (I b, I e)
Kwiecień 2020 Samorząd Uczniowski

I a

I b

I f

Wielkanoc (I a, I b)

Pożegnanie absolwentów klas III a i IV b (SU)

– Wielkanoc (I b, I f)

– Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (I b, I f)

Maj 2020 I b

I f

  – Dzień Matki  (I b, I f)
Czerwiec 2020 Samorząd Uczniowski

I b

I f

I c

I d

Dzień Sportu Szkolnego (nauczyciele wychowania fizycznego,I c)

Zakończenie roku szkolnego (SU, I d)

– Podsumowanie roku szkolnego   (I b, I f) 

 

W ramach pełnionego dyżuru Gospodarza Szkoły wyznaczone klasy  przygotowują uroczystości szkolne, gazetki szkolne (przy ul. Nowej – liceum, przy ul Myśliwskiej – szkoła branżowa), a także pomagają w realizacji innych zadań zaplanowanych w czasie trwania ich dyżuru.


ZSP Nowe © 2019
Skip to content