REKRUTACJA DO SZKOŁY

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych (LO, Technikum i SB I st) są wywieszone w budynkach szkoły (przy ul. Nowej i Myśliwskiej).

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły, którzy złożyli oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zostali przyjęci do szkoły.

Kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych, którzy złożyli kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, prosimy o złożenie oryginałów tych dokumentów w sekretariacie szkoły.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content