Rekrutacja na zajęcia oraz staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Aktywni Zawodowo”

UWAGA!!! 

Rusza rekrutacja na zajęcia oraz staże zawodowe realizowane
w ramach projektu „Aktywni Zawodowo”

 

Termin rekrutacji: 04.01.2021 – 29.01.2021

Termin realizacji zajęć: 01.02.2021 – 11.06.2021

Termin realizacji staży: 01.07.2021 – 31.08.2021

 

W II okresie roku szkolnego 2020/2021 realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • zajęcia z robotyki – 30 godzin (dla uczniów Technikum)
  • zajęcia z projektowania stron www – 30 godzin (dla uczniów Technikum)
  • zajęcia z obsługi kas fiskalnych – 8 godzin (dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st.)
  • zajęcia z przedmiotów zawodowych dla sprzedawców – 8 godzin (dla uczniów Branżowej Szkoły I st.)
  • spawanie metodą TIG – ok. 130 godzin (dla uczniów Branżowej Szkoły I st.)
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu na prawo jazy – 60 godzin (dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st.)
  • zajęcia z obsługi wózków jezdniowych – ok. 70 godzin (dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st.)
  • staże zawodowe – 150 godzin (dla uczniów Technikum)

 

WAŻNE: Uczeń, który mieszka na terenie podmiejskim miasta Nowe
(tj. posiada kod pocztowy jak miasto Nowe), w formularzu zgłoszeniowym zaznacza, że mieszka na terenie miejskim.

W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów uwzględniana będzie kolejność zgłoszeń. 

Wypełniony formularz i oświadczenie należy złożyć do sekretariatu szkoły bądź przesłać drogą elektroniczną na adres zsp-nowe@wp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 29.01.2021 r. 

Dokumenty dla uczennic i uczniów:

1) Formularz zgłoszeniowy dla uczenia/uczennicy do udziału
w projekcie (załącznik nr 1),

2) Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu (załącznik nr 2).

Wszystkie informacje dotyczące Projektu umieszczone są w zakładce PROJEKT UNIJNY „AKTYWNI ZAWODOWO” oraz udzielane telefonicznie pod nr tel. 52 33 38 010.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content