„Salon Maturzystów 2015”

W piątek 25 września uczestniczyliśmy w targach edukacyjnych „Salon Maturzystów 2015” organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przez wydawnictwo PERSPEKTYWY. Uczniowie poznali zasady i kryteria rekrutacji, w czasie rozmów z przedstawicielami uczelni wyższych mogli skonsultować swoje wyobrażenia o wybranych kierunkach studiów. Wystawcy przygotowali materiały promocyjno – informacyjne, które są obecnie dostępne w obydwu bibliotekach oraz u doradcy zawodowego, pani Danuty Czyż. Zainteresowanych uczniów, rodziców, nauczycieli, absolwentów zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Po wizycie na targach udaliśmy się do kina, gdzie młodzież obejrzała film pt. „Everest”. Będzie on analizowany na lekcji języka polskiego pod kątem przygotowań do egzaminu maturalnego. Czy wszystko w życiu powinno być skomercjalizowane, jaki jest próg ryzyka, które człowiek jest w stanie podjąć realizując swoje życiowe pasje? Te i inne refleksje pojawiły się po zakończonym seansie.

Decyzje edukacyjno – zawodowe uzależnione są od wielu czynników: zainteresowań, uzdolnień, potrzeb, wartości, predyspozycji, stanu zdrowia, wpływu otoczenia itd. Podstawą wszystkiego jest jednak wiedza i tą poprzez udział w targach udało się poszerzyć.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content