Samorząd terytorialny w praktyce

13 czerwca 2017 roku grupa mundurowa klasy II a Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika udała się wraz z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie P. Markiem Słomińskim do Urzędu Gminy w Nowem. Po cyklu teoretycznych zajęć w szkole na temat struktury, zasad i zakresu działania samorządu terytorialnego w Polsce przyszedł czas na kontakt z rzeczywistością. Spotkanie odbyło się w sali plenarnych posiedzeń urzędu, w której odbywają się sesje Rady Miejskiej w Nowem. Przywitał nas Burmistrz Nowego – Pan Czesław Woliński i jego najbliżsi współpracownicy: Za – ca Burmistrza – P. Zbigniew Lorkowski, Skarbnik Gminy – P. Jerzy Wotkowski, Sekretarz Gminy – P. Sławomir Filip. Gmina jest samorządem, który funkcjonuje najbliżej obywateli. Każdy z nas wiele swoich spraw załatwia w Urzędzie Gminy – stąd bardzo ważne są praktyczne informacje, gdzie i w jakiej formie może każdy obywatel załatwić swoje sprawy urzędowe. Pan Grzegorz Matusiak – kierownik referatu organizacyjnego zapoznał nas z zasadami występowania o informację publiczną. Pan Marek Tomczak – informatyk i archiwista objaśnił praktyczne korzystanie z „e – puapu”. Samorząd realizuje swoje zadania przy wykorzystaniu środków finansowych, określonych każdego roku w budżecie gminy, który uchwala Rada Miejska. O tajnikach, zasadach tworzenia i realizacji budżetu poinstruował nas Skarbnik Gminy. Po pamiątkowych fotografiach wróciliśmy bogatsi w kolejne doświadczenia do szkoły na dalsze zajęcia.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content