Spotkanie Młodzieży Powiatu Świeckiego

„Profilaktyczne dziś dla lepszego jutra” – pod takim hasłem w dniach 28 i 29 listopada odbyło się Spotkanie Młodzieży Powiatu Świeckiego,  w którym uczestniczyła dziesięcioosobowa grupa uczniów  klasy 1 technikum wraz z wychowawcą,  panią Małgorzatą Rycką.

Organizatorem imprezy był świecki  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji, a jej celem – popularyzacja wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, promocja zdrowego stylu życia oraz dotarcie do młodzieży z przekazem, że działania o charakterze profilaktycznym mogą być atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu. W ramach spotkania odbyły się m.in.: spektakl profilaktyczny, projekcja filmu, szkolenia z  zakresu profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki otyłości i zasad zdrowego żywienia.

Ciekawym punktem wydarzenia był udział w warsztatach rozwijających zainteresowania. Uczestnicy mieli do wyboru: zajęcia taneczne, dziennikarskie, kulinarne, artystyczne, fotograficzne, wizażu, sportowe oraz warsztaty wyrobu biżuterii. Piątkowy wieczór uczniowie spędzili na wspólnej dyskotece, a w sobotę prezentowali efekty pracy warsztatowej. Spotkanie było okazją do spędzenia czasu w ciekawy i kreatywny sposób a także poznania młodzieży z różnych szkół powiatu świeckiego.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach programu profilaktycznego Profilaktyka a Ty, zainicjowanego przez Komendę Główną Policji.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content