Spotkanie na temat prawa pracy.

1 grudnia 2017 r, na zaproszenie doradcy zawodowego oraz kierownika szkolenia praktycznego gościliśmy w szkole pana Kamila Nyckowskiego z Okręgowego Inspektoratu  Pracy w Bydgoszczy. Spotkanie przybliżyło młodzieży różne aspekty prawne związane z zatrudnieniem (przede wszystkim młodocianych pracowników). Uczniowie zostali poinformowani także o zakresie działania Państwowej Inspekcji Pracy, o wysokiej wadze przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – ze strony pracownika oraz pracodawcy. Dużo wiedzy na ten temat jest udostępnione w poradnikach PIP na stronie https://www.pip.gov.pl/pl/wydawnictwa/bezpieczenstwo-pracy/2883,bezpieczenstwo-pracy-wydawnictwa.html. Państwowa Inspekcja Pracy udziela także bezpłatnych porad prawnych https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne.

Danuta Czyż – doradca zawodowy                                               

Katarzyna Lorkowska – kierownik szkolenia praktycznego


ZSP Nowe © 2021
Skip to content