Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

5 maja uczennice w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec  odbyły szkolenie, które przeprowadziła pani Danuta Prochowska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Pani Rzecznik przedstawiła zadania przypisane do jej funkcji, a w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Podkreśliła, że należy w razie problemów zgłaszać się do rzecznika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Następnie pani Rzecznik przedstawiła zmiany w prawie związane z reklamacją po wejściu w życie Ustawy o prawach konsumenta.

Podstawowe korzyści dla konsumentów:

– nowa ustawa gwarantuje konsumentom otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji,

– przedsiębiorca jest  zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy, nałożono na przedsiębiorcę obowiązek uzyskania, przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z konsumentem, jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność,

– został wydłużony termin na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, bez podania przyczyn, do 14 dni,

Równocześnie ustawa poszerzyła katalog umów, co do których prawo odstąpienia nie przysługuje.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content