SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

11 lutego 2016 roku odbyło się Spotkanie z Pracodawcami szkolącymi uczniów- młodocianych pracowników w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy  w osobie Pana Kazimierza Gryndy, Powiatowego Urzędu Pracy Panie Magdalena Cichowicz i Kamila Lahutt, Powiatowej Rady Gospodarczej Pan Jarosław Wasielewski oraz Pani Urszula Kempińska-Czerwińska reprezentująca Urząd Gminy. Obecni na spotkaniu Pracodawcy zostali zapoznani z przepisami prawa pracy, dotyczącymi  zatrudniania młodocianych pracowników, zadaniami Powiatowej Rady Gospodarczej oraz formami wsparcia skierowanymi do pracodawców i przedsiębiorców.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content