Spotkanie ze specjalistą ds. rekrutacji w firmie PoloMarket

27 listopada uczniowie klas II i III uczących się w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec spotkali się z panią Katarzyną Koroną, specjalistą ds. rekrutacji w firmie PoloMarket sp. z o.o.

Pani Katarzyna przedstawiła uczniom przebieg swojej kariery zawodowej, a także spis umiejętności, które wymagane są od pracowników firmy na różnych stanowiskach, szczeble awansu zawodowego, tematy szkoleń dla pracowników. Rozszerzyła wiedzę uczniów w zakresie poszukiwania pracy – jak należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej (najczęściej stawiane pytania przez rekrutera), jak ubrać się, zachowywać czy też jak „uspokoić nerwy”.

Pani Korona zaproponowała dalszą współpracę ze szkołą, w formie organizowanych na terenie PoloMarket praktyk zawodowych, staży zawodowych i pracy tymczasowej w okresie letnim w miejscowościach nadmorskich.

Spotkanie odbyło się w ramach „Spotkań z zawodowcami” organizowanymi na terenie naszej szkoły dla uczniów Technikum i ZSZ, w celu pokazania specyfiki różnych zawodów, wymagań pracodawców, sytuacji na rynku pracy oraz rozszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content