Starania o pracę, czyli jak zaprezentować się przed pracodawcą

24 stycznia 2014 roku przeprowadzono próbną rozmowę kwalifikacyjną dla uczniów ostatniej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Symulacja rozmowy była poprzedzona sporządzeniem odpowiednich dokumentów aplikacyjnych oraz warsztatami z zakresu autoprezentacji. Następnie uczestnicy wykorzystywali wcześniej zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń praktycznych – symulacja rozmowy. Zajęcia powstały z myślą o młodzieży, którą należy zapoznać z realiami współczesnego rynku pracy. Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim kształtowanie świadomości własnej wartości oraz poznanie mocnych i słabych stron.

Podobna rozmowa, tym razem dla licealistów ZSP, zostanie przeprowadzona w marcu.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content