Startuje konkurs NBP dla młodzieży. Zachęcamy do udziału!

nbp

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej, piętnastej już edycji „Konkursu na pracę pisemną”, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej.

Ważne jest również przekonanie młodzieży, że wiedza o finansach i ekonomii nie jest skomplikowana i nudna, za to bardzo potrzebna. Dlatego zaproponowano tematy bardzo bliskie codziennemu życiu.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • Gimnazja: „Czy tylko skarbonka? Jak oszczędzać pieniądze, których nie widać”;
  • Szkoły ponadgimnazjalne: „Mądre i odpowiedzialne zadłużanie się – jak unikać pułapek kredytowych?”.

Pracę należy przygotować w języku polskim. Może zawierać zdjęcia i wykresy, a jej objętość musi mieścić się na 5 stronach formatu A4 (maksymalnie – 10 stron). Praca powinna posiadać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w swoim materiale.

Dla autorów najlepszych prac czekają nagrody:

za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,

za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,

za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,

trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Prace konkursowe można przesyłać do 16 października 2016 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 9 grudnia 2016 r.

Więcej o konkursie:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2016/praca_pisemna/praca_pisemna.html

Nauczyciel wspomagający: Anna Barańska


ZSP Nowe © 2021
Skip to content