„Stojąc na krawędzi gniazda, nawet jeśliś nielot, rzuć się w nieznane.”

27 kwietnia w Centrum Kultury „Zamek” odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów. Zaszczytne tytuły Absolwentów Roku w poszczególnych typach szkół uzyskali: Tomasz Semrau i Remigiusz Leppek. Odebrali oni specjalne nagrody z rąk Starosty Świeckiego Pana Franciszka Koszowskiego, Burmistrza Nowego Pana Czesława Wolińskiego i Przewodniczącego Rady  Miejskiej w Nowem Pana Marka Słomińskiego. Dyrektor Szkoły Pani Eleonora Lewandowska najlepszym uczniom wręczyła listy pochwalne, a rodzicom listy gratulacyjne. Długa też była lista osób nagrodzonych za zaangażowanie w działalność szkoły i środowiska.

Jak co roku wyjątkowo uroczyście przebiegał ceremoniał przekazania sztandarów szkoły oraz ślubowania absolwentów. Absolwenci pięknie podziękowali Staroście Świeckiemu panu Franciszkowi Koszowskiemu i Burmistrzowi Gminy Nowe za wspieranie działań szkoły a także pani Dyrektor Eleonorze Lewandowskiej za stworzenie wspaniałych warunków do nauki i rozwoju. Szczególne podziękowania skierowane zostały w stronę wychowawców klas, wszystkich nauczycieli i rodziców.

Uroczystość zakończył popisowy pokaz musztry w wykonaniu pierwszych w historii szkoły absolwentów klasy mundurowej.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content