Studnia dla Południa

Zakończyła się kampania Polskiej Akcji Humanitarnej „Studnia dla Południa”, w której brali udział uczniowie naszej szkoły. W czasie zajęć lekcyjnych omawiany był problem dostępu do wody pitnej w Sudanie Południowym i Somalii, konsekwencje braku wody oraz oszczędzania jej w codziennym życiu. Uczniowie wykonali plakaty tematyczne, gazetki ścienne. Samorząd Uczniowski przygotował wystawę na korytarzu szkolnym pod tytułem „Myśl globalnie” i przeprowadził akcję zbierania pieniędzy na budowę studni w Sudanie. Dzięki ofiarności uczniów i nauczycieli zebrano kwotę 57 zł 38 gr. Wszystkim bardzo dziękujemy za włączenie się do akcji.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content