Stypendia dla naszych uczniów

13 marca w Toruniu dwóch naszych informatyków, Kacper Śliwa i Patryk Kirszenstein oraz dwóch logistyków, Remigiusz Leppek i Natan Dobrzeniewski, otrzymali z rąk Marszałka województwa certyfikaty przyznania stypendium w wysokości od 2,5 do 4 tys. złotych w ramach programu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Program ten skierowany jest do uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej zdjęć autorstwa Kacpra Śliwy i Pani Katrzyny Lorkowskiej.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content