Technikum w Nowem laureatem konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

wup_torun

Pod koniec 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłosił I edycję konkursu dla szkół zawodowych. Celem konkursu było wytypowanie szkół, które najefektywniej działają na rzecz rynku pracy pod hasłem „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

Komisja konkursowa oceniała pracę szkół wg dokładnie opisanych wskaźników:

  1. efektywność kształcenia,
  2. zdawalność egzaminów zawodowych,
  3. liczba dodatkowych, pozaplanowych zajęć kształcenia zawodowego na rzeczywistych stanowiskach pracy (dodatkowe praktyki, staże),
  4. losy absolwentów – zatrudnienie w zawodzie zgodnym lub zbliżonym z uzyskanymi kwalifikacjami lub podjęcie studiów na kierunku zgodnym lub zbliżonym do zawodu, w jakim absolwent kształcił się w szkole,
  5. udział w zajęciach z podstaw przedsiębiorczości w oparciu o przedsiębiorstwa, inkubatory przedsiębiorczości, firmy symulacyjne, ośrodki wspierania przedsiębiorczości,
  6. inne elementy kształcenia zawodowego:
  • współpraca międzynarodowa (praktyki i staże uczniów lub nauczycieli za granicą),
  • współpraca z uczelniami wyższymi,
  • laureaci i finaliści turniejów zawodowych, olimpiad i konkursów sprawdzających umiejętności praktyczne,
  • nagrody w konkursach wynalazczych.

Z przyjemnością informujemy, że wniosek przystąpienia do konkursu Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

W kategorii Techników Komisja przyznała naszej szkole tytuł laureata.

Więcej informacji:

http://wup.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Wyniki-konkursu.pdf


ZSP Nowe © 2021
Skip to content