Trening przed maturą

W maju 2014 roku grupa ponad 50 absolwentów ZSP w Nowem przystąpi do egzaminu dojrzałości. Zanim to jednak nastąpi, tradycyjnie już uczniowie klas programowo najwyższych podjęli próbę – swoisty trening w rozwiązywaniu zadań maturalnych.

W dniach 26 – 29 listopada 2013 odbyła się próbna matura z przedmiotów obowiązkowych: j. polskiego, matematyki i wybranego języka obcego oraz w ostatnim dniu z wybranego przedmiotu dodatkowego. Największą popularnością cieszyły się: geografia, matematyka, j. polski na poziomie rozszerzonym, biologia, chemia i wiedza o społeczeństwie.

Teraz uczniowie z niepokojem czekają na wyniki, które będą cennym wskazaniem dalszych przygotowań do majowego egzaminu.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content