Typy szkół

Technikum
Nauka trwa cztery lata (klasy po gimnazjum) lub pięć lat (klasy po szkole podstawowej). Ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu technika handlowca, technika logistyka lub technika informatyka i świadectwa dojrzałości.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Nauka trwa trzy lata (klasy po gimnazjum) lub cztery lata (klasy po szkole podstawowej). Ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Branżowa Szkoła I Stopnia (wielozawodowa)
Nauka trwa trzy lata, zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy na podstawie umowy o naukę zawodu. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Nauka trwa trzy lata. Ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Ponadto można rozpocząć kwalifikacje zawodowe w formie kursów i uzyskać tytuł technika. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content