Uroczystość religijno -patriotyczna w Mniszku.

W niedzielę 17 września przedstawiciele młodzieży i poczty sztandarowe naszej szkoły wzięły udział w uroczystościach upamiętniających tragiczne wydarzenia II wojny światowej w Mniszku. Mogiła w Mniszku należy do największych na Pomorzu. Pochowano tam 10 tys. ofiar hitlerowskich egzekucji.

W czasie okupacji hitlerowcy wymordowali w okolicach Mniszka w dołach żwirowni około 10 tysięcy osób spośród ludności polskiej i żydowskiej z byłych powiatów: świeckiego, grudziądzkiego, chełmińskiego, bydgoskiego i starogardzkiego. Największa fala egzekucji miała miejsce od października 1939 r. do wiosny 1940 r. Jednymi z pierwszych ofiar byli pacjenci Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu. Wśród nich był także ówczesny dyrektor szpitala dr Józef Bednarz, który wybrał śmierć wraz ze swoimi podopiecznymi. Dalszymi ofiarami Mniszka byli mieszkańcy okolicznych powiatów. W czasie uroczystości odbył się apel poległych i Msza Św. za pomordowanych.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content