Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

14 listopada w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Za pracę w minionym roku szkolnym, najwyższe wyniki w nauce,  wzorowe zachowanie, zaangażowanie w pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska z naszej szkoły nagrodzone zostały:

Alina Gulc – uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

Iwona Gołuńska – uczennica IV klasy Technikum

W tym ważnym i doniosłym wydarzeniu uczennicom towarzyszył nauczyciel: Pan Tomasz Puchowski. Życzymy Naszym Stypendystkom dalszych sukcesów edukacyjnych, niech to wyróżnienie motywuje je do dalszej wytrwałej pracy, a pozostałych do podążania za ich przykładem.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content